CMRA

Ett samarbete mellan Umeå Universitet Habiliteringscentrum Region Västerbotten, Särskolan i Umeå, Viva resurs och Tensaii för att ta fram ett mixed reality hjälpmedel för barn och unga med autism.

Collaborative Mixed

Reality Aid

Projekt CMRA , är ett projekt som startar våren 2019, med syfte att ta fram ett kollaborativt mixed reality-hjälpmedel för ungdomar med autism.

9 april 2019 beviljades CMRA projektet finansiellt stöd från Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, vilket innebär att vi nu har möjligheten att sätta igång innovationsresan. Projektet påbörjas i 15 april 2019 och avslutas 30 juni 2020

KRAFTFULLT VERKTYG MED SYFTE ATT INKLUDERA

Vi vill skapa ett kraftfullt interaktivt verktyg med AI, artificiell intelligens, som hjälper  ungdomar med autism att öva sig på olika utmanande situationer i samhället, under kontrollerade former, i en simulerad miljö.

Hjälpmedlet vi utvecklar ska bidra till att målgruppen blir mer självständig och känner sig trygg med att delta i vardagliga aktiviteter utanför deras rutiner kopplade till såväl arbetsliv och skola som idrott och fritid. Vi vill hjälpa ungdomar med autism att kunna delta i samhället på mer jämlika villkor och på så sätt bidra till en ökad livskvalitet.

“ Vi vill hjälpa ungdomar med autism att kunna delta i samhället på mer jämlika villkor och på så sätt bidra till en ökad livskvalitet.”

Senaste nytt

Vi kommer löpande under arbetets gång sammanställa information och skriva artiklar om projektets utveckling.

Halvtidsdemo

Nu har vi kommit halvvägs in i projektet och tyckte att det var dags för projektteamet att få pröva utrustning för VR och stressmätning samt uppleva olika miljöer själv.  Efter en höst fylld av workshops, möten med användare, föräldrar och organisationer som arbetar...

läs mer

CMRA inleder ett samarbete med forskare inom technostress

CMRA-projektet har i dagarna inlett ett samarbete med Dr Leona Chandra Kruse från Universität Liechtenstein och Dr David Agogo från Florida International University. De kommer att studera vår designprocess i projektet samt hur projektteamet samverkar och kommer också...

läs mer

Workshop för innovation med VR

Tillsammans med Habiliteringen i Region Västerbotten och Institutionen för Psykologi höll vi i en workshop på Umeå Universitet under tisdagen. Vi utforskade hur man kan arbeta fram ett scenario för ett hjälpmedel i VR på ett lätt men effektivt sätt. Deltagarna fick...

läs mer

Öppna innovationsworkshops via Vinnova och SKL

Under två dagar kommer Tensaii och Habiliteringen i Region Västerbotten att bjuda på öppna innovationsworkshops där man får möjligheten att få delta i en del i innovationsprocessen i vårt projekt.Digitala adaptiva hjälpmedel – workshop för innovation med VRPå tisdag...

läs mer

God uppslutning på kick-off

Den 15:de maj träffades medverkande från CMRA för kick-off. Eftersom projektet har så många medverkande från olika organisationer träffades många för första gången och det blev ett avslappnat tillfälle att koppla ansikten till alla de namn som figurerar inom projektet.
läs mer

Introduktion av CMRA projektet med Alexandra Björnham, projektledare Tensaii AB

Projektets delar 

Projektet drivs av Tensaii AB och kommer att styras via återkommande workshops med projektets olika experter sams behovsägare. Vi arbetar agilt vilket innebär att efter varje workshop kommer lösningen att itereras och förbättras.

Juni 2020 ska

prototypen vara klar!

Förstudie 

En förstudie inleds under hösten 2019 tillsammans med forskare och målgrupp vilken leds av Tensaii. I förstudien kommer det bland annat att fastställas vilken teknisk plattform som ska användas till hjälpmedlet och hur samarbetet kommer att se ut. Experter på Virtual Reality och Artificiell Intelligens kommer att spela en central roll i att fastställa vad som är tekniskt möjligt att genomföra.

Utveckling av mjukvara 

Den faktiska programmeringen av hjälpmedlets mjukvara, simulering och AI, kommer att ske mellan augusti 2019 och maj 2020.

Workshops 

Det kommer att genomföras en rad olika workshops under hela projekttiden. Här sker det viktigaste arbetet där vi kommer att kunna säkerställa att hjälpmedlet blir pedagogiskt och medicinskt riktigt samt uppfyller målgruppens behov.

Test och utvärdering 

Under våren 2020 ska hjälpmedlet testas och utvärderas tillsammans med målgruppen. Här kommer alla projektets parter att delta.

Projektdeltagare

TENSAII AB

Tensaii AB är projektledare och bär huvudansvaret för konceptualiseringen, utformningen och utvecklingen av hjälpmedlet. Tensaii har erfarenhet av att utveckla digitala produkter och tjänster i nära samråd med en tydlig behovsägare. De bidrar även med kompetens kring UX- design, projektledning samt utveckling av virtual reality-applikationer.

Alexandra Björnham – Projektledare

Paul Alvarado Mendoza – UX (User Experience) Strateg

Sabina Pawlus – UX (User Experience) Lead

Mikael Hertz – Virtual Reality expert

Alexander Olsson – Utvecklare

Alfonso Huidobro Pereda – UX & Service Designer

UMEÅ UNIVERSITET, PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN

Pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet tillhandahåller kompetens inom pedagogik, erfarenhet av forskning och undervisning av informations- och kommunikationsteknologier (IKT) och lärande, samt kompetens inom specialpedagogik.

Limin Gu – Forskare och docent i pedagogik

Monica Liljeström – Forskare och universitetslektor i pedagogik

UMEÅ KOMMUN, VIVA ARBETSMARKNAD

Viva arbetsmarknad jobbar med arbetsmarknadsfrågor som rör människor med funktionsnedsättning och omställning. De har stor erfarenhet av att arbeta med personer utanför arbetsmarknaden och kan bidra med kompetens kring vad det innebär för en person med autism att närma sig arbetsmarknaden.

Maria Almqvist – Koordinator

Jonas Öberg – Koordinator

UMEÅ UNIVERSITET, INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP

Bidrar med kompetens inom artificiell intelligens och koordinerar projektet.

Juan Carlos Nives Sanchez – Forskare inom Artificiell Intelligens

Helena Lindgren – Forskare inom Artificiell Intelligens

Tobias Tovedal – Projektkoordinator

REGION VÄSTERBOTTEN, HABILITERINGSCENTRUM OCH HJÄLPMEDEL I VÄSTERBOTTEN

Habiliteringscentrum arbetar med habilitering och rehabilitering
för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning eller funktionshinder. Hjälpmedel 
i Västerbotten erbjuder och anpassar hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning och funktionshinder.

Jeanette Löfgren – Psykolog

Ewa Jonson – Specialpedagog

Pia-Lena Albertsson – Hjälpmedelskonsulent inom kognitivt stöd

Markus Eriksson – Hjälpmedelskonsulent

Erika Lundström – Psykolog

Yannick Kercoff – Psykolog

Helena Eklund – Specialpedagog

UMEÅ KOMMUN, SÄRSKOLAN

Särskolan är projektets behovsägare och via nära kontakt med dem kommer vi att kunna säkerställa att behoven hos målgruppen uppfylls.

Inger Edström Dahlgren – Utvecklingsledare för Särskolan

Marielle Morefält – Rektor Carlshöjdskolan

Anna Steigert – Biträdande rektor Gymnasiesärskolan Umeå

Lisa Lestander Flod – Rektor Grundsärskolan Haga

Kan du eller någon du känner bidra till projektet?

Ta gärna kontakt med oss!

Vi vill prata med så många som möjligt som har diagnos eller kunskap inom autismspektrumet som kan hjälpa till att utveckla projektet.

Skicka mail till alexandra.bjornham@tensaii.com

Kontakt

Vid frågor eller funderingar om projektet hör gärna av dig till:

Alexandra Björnham, projektledare

alexandra.bjornham@tensaii.com

Följ utvecklingen via sociala medier!

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish